#70 - 30.06.2021

#70 Śledzenie Problemów w Twojej Aplikacji

Prelegent: Marcin Grzejszczak

Wyobraźmy sobie sytuację, w której otrzymujemy zgłoszenie błędu naszej aplikacji. Czytamy jego opis i przygotowujemy się do rozwiązania zagadki – jakie kroki wykonał użytkownik, że rzeczony błąd miał miejsce? Czy jest możliwe, żeby znaleźć wszystkie logi ze wszystkich aplikacji, które dotyczą operacji biznesowej, którą wykonał nasz klient?

Co, jeśli użytkownik narzeka, że nasz system działa wolno? Jak możemy zdecydować, która konkretna funkcja jest tego przyczyną? Czy istnieje możliwość zwizualizowania takich opóźnień?

Odpowiemy na te pytania poprzez omówienie zagadnień z dziedziny obserwowalności aplikacji za pomocą śledzenia rozproszonego, metryk i korelowania logów na przykładzie narzędzi Spring Cloud Sleuth, Tanzu Observability, OpenZipkin, OpenTelemetry i innych!

ZAREJESTRUJ SIĘ
Marcin Grzejszczak

Autor książek Mockito Instant i Mockito Cookbook. Współautor kursu Applied Continuous Delivery Live Lessons. Współzałożyciel Warsaw Groovy User Group i Warsaw Cloud Native Meetup oraz inicjatywa DiverseIT.


Nie zapomnij się zarejestrować!

ZAREJESTRUJ SIĘ