#15

#15 - 17.05.2016

#15 Autoskalowanie w chmurze AWS

Prelegent: Michał Dec

Z pojęciem skalowalności ma do czynienia praktycznie każda osoba tworząca rozwiązania IT bez względu na wykorzystywaną technologię. Tworzone aplikacje muszą nie tylko działać prawidłowo i wydajnie, ale powinny być także przygotowane na bardzo zmienne w czasie obciążenie. Jedną z głównych zalet rozwiązań cloud computingu jest możliwość szybkiego i taniego skalowanie zasobów. W ramach wykładu Michał przedstawił narzędzia i rozwiązania do autoskalowania zasobów obliczeniowych (serwerów EC2) jakie oferuje Amazon Web Services.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Michał Dec

Doświadczony tester, programista i pasjonat rozwiązań cloud computingu. Organizator krakowskiego cyklu spotkań użytkowników platformy Amazon Web Services, speaker na konferencjach i spotkaniach poświęconych jakości oprogramowania i technologiach chmurowych (TestWell, KraKQ, Cloudyna 2015). Od prawie 3 lat zdobywa wiedzę o Amazon Web Services, dbając o jakość i infrastrukturę systemu, który agreguje informacje o setkach milionów transakcji każdego dnia.


Nie zapomnij się zarejestrować!

ZAREJESTRUJ SIĘ