#64 - 16.12.2020

#64 Typescript od strony mniej znanej

Prelegent: Marek Szkudelski

Typescript przyciąga uwagę coraz większej ilości Javascript deweloperów, dlatego jest coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu – również tą bardziej zaawansowaną. W prezentacji pokażemy właśnie części tego języka, które mogą być mniej znane przez większość Frontend’owców, ale też poszerzymy ich wiedzę na tematy, które mogą znać. Postaramy się pokazać praktyczne zastosowania wynikające z tej wiedzy poprzez live coding podczas prelekcji. Niektóre z tematów, które zostaną poruszone to: typ never oraz any, budowanie customowych Mapped Types, Generic Constraints, Discriminated Unions.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Marek Szkudelski

Marek interesuje się programowaniem od wielu lat, a od czterech spełnia się jako Frontend Developer. Od początku kariery miał do czynienia z Angularem, realizował mniejsze i większe aplikacje biznesowe. Po jakimś czasie zaczął poszerzać swoje horyzonty poprzez naukę kolejnych technologii frontendowych i backendowych. Współtworzy także blog FrontemDoJs.pl, żeby dzielić się wiedzą i doświadczeniem.


Nie zapomnij się zarejestrować!

ZAREJESTRUJ SIĘ