#67 - 24.03.2021

#67 Czy Tester to jeszcze zawód, czy już „tylko” rola?

Prelegent: Jakub Rosiński

Współcześnie w większości projektów odeszliśmy od wyraźnego podziału na (pod)zespoły charakteryzujące się ścisłą specjalizacją. Rzadko mówimy o „zespole deweloperskim”, „zespole testerskim”, itd. Coraz bardziej powszechne używanie metodyk zwinnych (albo lokalnych wariacji na ich temat) stworzyło interdyscyplinarne zespoły (w SCRUMie nazwane wprost „development team”). Taki zespół powinien posiadać wszystkie kompetencje potrzebne do wytworzenia dobrej jakości produktu. Ale czy musi posiadać osobę, której nazwa stanowiska wskazuje wprost na testy, czy jakość?

Chciałbym przeanalizować kilka różnych wariantów organizacji czy projektów i zastanowić się wspólnie z uczestnikami jak wyglądają one dzisiaj, jak się zmieniają i w jakim kierunku podążają. Zastanowimy się też jak zmienia się rola testera, czy prawdą jest stereotyp, jakoby deweloperzy brzydzili się testami, czy może jednak coraz bardziej otwierają się na zapewnianie jakości?

Prezentację (oczywiście!) można streścić w dwóch słowach „to zależy” – ale tak łatwo nie będzie. Odpowiedzmy wspólnie na pytanie od czego i jak wpływa to na pracę zespołu i efekt tejże pracy? No i najważniejsze – czy istnieją podejścia uniwersalne?

ZAREJESTRUJ SIĘ
Jakub Rosiński

Przede wszystkim sercem i duchem tester z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Aktualnie QA Architect ciągle mający styczność z “prawdziwym testowaniem”. Testował aplikacje i urządzenia mobilne, systemy CRM, aplikacje wspierające badania medyczne, systemy loteryjne, CPQ i bankowe. Przeprowadza testy integracyjne, systemowe oraz akceptacyjne – odbiorczo i wspierając klientów. Pracuje i wierzy w podejście zwinne, zaufanie w zespołach i samoorganizację – sprawdziło się, gdyż miał zaszczyt być częścią zwycięskiego na TestingCup 2019.Testuje automagicznie i manualnie – głównie eksploracyjnie. W podanej kolejności jest krytykiem, trenerem (akredytowanym) i posiadaczem ISTQB, przeglądał polską wersję sylabusa FL 2018.Aktywnie zaangażował się w działania społeczności testerskiej kilka lat temu. Uwielbia testerskie community! Chętnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach jako słuchacz, ale lubi też gadać i dzielić się wiedzą z innymi. Uwielbia konstruktywnie kwestionować (i gdy jego działania i pomysły są kwestionowane) i przemyślane #tozależy.


Nie zapomnij się zarejestrować!

ZAREJESTRUJ SIĘ