#75 - 13.04.2022

#75 Czego możemy spodziewać się po Spock 2

Prelegent: Marcin Zajączkowski

#74 - 16.02.2022

#74 Hazelcast 5 – Hands-On

Prelegent: Grzegorz Piwowarek

#73 - 12.01.2022

#73 Testing Kotlin Coroutines

Prelegent: Marcin Moskała

#72 - 15.12.2021

#72 Bare metal Java

Prelegent: Jarek Pałka

#70 - 30.06.2021

#70 Śledzenie Problemów w Twojej Aplikacji

Prelegent: Marcin Grzejszczak

#64 - 16.12.2020

#64 Typescript od strony mniej znanej

Prelegent: Marek Szkudelski

#59.2 - 23.01.2020

#59.2 Scooby RAM, where are you?

Prelegent: Andrzej Grzesik